آیه غار از دیدگاه فریقین
29 بازدید
محل نشر: طلوع » تابستان و پاییز 1383 - شماره 10 و 11 (24 صفحه - از 247 تا 270)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فریقین در تفسیر این آیه با هم اشتراک نظرهایی دارند، اما چشم‌اندازی که شیعه از این آیه عرضه کرده است، بسیار مغایر با دیدگاهی است که اهل سنت از آن نمایانده است. به دلیل همین تغایر در دیدگاه‌ها (به ویژه چون این آیه با مسئله خلافت پیوند دارد) فریقین دربارة آن به طور مستقل یا غیرمستقل نگاشته‌های فراوان دارند که بیشتر ناظر به نقد دیدگاه مقابل است.1 اهل سنت این آیه را بیان‌کننده فضایل و مناقب والا و ارزشمند برای ابوبکر می‌دانند و بنا به این آیه، وی را در شمار صحابه(یاران) خاص و برگزیدة پیامبر اکرم(ص) قلمداد می‌کنند، بلکه آن را دلیلی بر حقانیت خلافت ابوبکر به شمار می‌آورند، اما در نگاه شیعه، از فقرات و کلمات این آیه، نه تنها هیچ گونه فضیلت و برتری برای ابوبکر استفاده نمی‌شود، بلکه ـ در چشم‌انداز برخی از بزرگان شیعه ـ آیة غار از برخی مثالب ابوبکر و عدم توجه و نظر خداوند به وی حکایت دارد. به نظر می‌رسد پیش‌فرضها و تعلق خاطر اهل سنت به ابوبکر، به دلیل آنکه وی در مسند خلافت بوده است، در تفسیر این آیه، تأثیری عمیق نهاده است؛ یعنی به طور قطع می‌توان ادعا کرد اگر ابوبکر در مسند خلافت نبود، تفسیر اهل سنت از این آیه به شکل دیگری بود. واژه‌های کلیدی: صاحب، سکینه، غار، حزن.