مادر صبر
30 بازدید
محل نشر: ماهنامه ادبی مرکز پژوهشهای اسلامی صداو سیما سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی